Español Galego

Consello Galego da Competencia

Informe sobre uniformes escolares

Memoria de Actividades do CGC 2013

Informe
Os aparcadoiros nos aeroportos galegos desde o punto de vista da competencia

Informe
O mercado dos carburantes de automoción en Galicia:
unha visión desde a libre competencia

Informe
A problemática dos prezos no sector lácteo galego:
unha aproximación dende o punto de vista da competencia

Memoria de Actividades do CGC 2011 /
Informe sobre a Situación da Competencia en Galicia no ano 2011

CGC Plan de lanzamento para os anos 2011-2012

Guía sobre contratación de las Administraciones Públicas y Competencia

Contratos e convenios

 

Novas e comunicacións

06/02/2015

O CGC publica un informe no que pon de manifesto a falta de competencia na venda de uniformes escolares. en galego | en castelán

20/01/2015

O CGC incoa expdiente sancionador contra ALCOR SEGURIDADE, S.L., por posibles prácticas restritivas da competencia. en galego | en castelán

28/01/2014

O CGC incoa expdiente sancionador contra os colexios profesionais de avogados de Ourense e de Pontevedra por presuntas práticas restrictivas da competencia. en galego | en castelán | en inglés

03/12/2013

O CGC incoa expdiente sancionador contra o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) por presuntas práticas restrictivas da competencia. en galego | en castelán | en inglés

03/12/2013

O CGC está elaborando na actualidade un Informe sobre a situación da competencia respecto dos uniformes escolares. en galego | en castelán

11/10/2013

O CGC sanciona ao Colexio Oficial de Decoradores de Galicia por fixar os honorarios mínimos dos servizos profesionais. en galego | en castelán

30/09/2013

O CGC incoa expediente sancionador contra o Tanatorio As Burgas (Ourense) por posibles prácticas restrictivas da competencia. en galego | en castelán | en inglés

30/09/2013

O CGC incoa expediente sancionador contra 24 personas físicas e xurídicas, socias do Tanatorio As Burgas (Ourense) por posibles prácticas restrictivas da competencia. en galego | en castelán | en inglés

24/05/2013

Consideracións do CGC respecto da Proposta de Comunicación da Comisión Nacional da Competencia sobre clemencia. en galego | en castelán

16/04/2013

Publicación do Informe A problemática dos prezos no sector lácteo galego: unha aproximación dende o punto de vista da competencia

28/02/2013

O CGC sanciona a tres concesionarios de Vigo por impedir aos seus axentes participar, tanto activa como pasivamente, nas vendas a colaboradores da marca Citroën. en galego | en castelán

Entrada en vigor do sistema de clemencia en materia de defensa da Competencia
Nota informativa  en galego | en castelán

Formulario de denuncia (Real Decreto 261/2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia)
en galego | en castelán

Modelo simplificado de denuncia. A denuncia pódese presentar por escrito e ser enviada por correo ou por rexistro, para que conste a sinatura do interesado. Se se recibise por correo electrónico só serviría para iniciar, de considera-lo oportuno, unha investigación de oficio.

 

informaciónInformación

 

estructuraEstructura

 

normativaNormativa

 

expedientesExpedientes

 

informesInformes

 

memorias/publicaciónsMemorias/Publicacións

 

bibliotecaBiblioteca

 

enlacesEnlaces

 
NOVA DIRECCIÓN
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981957563; Fax: 981957560
correo-e: