Español Galego

Consello Galego da Competencia

Memoria de Actividades do CGC 2014

 

Informe sobre uniformes escolares

Galego | Castelan

Informe
Os aparcadoiros nos aeroportos galegos desde o punto de vista da competencia

Informe
O mercado dos carburantes de automoción en Galicia:
unha visión desde a libre competencia

Informe
A problemática dos prezos no sector lácteo galego:
unha aproximación dende o punto de vista da competencia

Contratos, convenios e contas anuais

 

Novas e comunicacións

06/07/2016

O Consello Galego da Competencia multa a unha empresa de seguridade por falsear a competencia nun concurso público convocado polo Concello de Lugo. Resolucións: galego     castelán
Nota de Prensa:
galego         castelán

04/02/2016

Sentenza do T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1, de 29 de xaneiro de 2016, en relación coa Resolución R 4/2014, do 15 de xullo de 2014, Tanatorio As Burgas, S.L.   enlace   

10/07/2015

 

Nota de Prensa sobre Publicidade - Preferentes

en galego | en castelán


06/02/2015

 O CGC publica un informe no que pon de manifesto a falta de competencia na venda de uniformes escolares.

en galego | en castelán

20/01/2015

O CGC incoa expdiente sancionador contra ALCOR SEGURIDADE, S.L., por posibles prácticas restritivas da competencia.
en galego | en castelán

 

 Máis Novas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de denuncia (Real Decreto 261/2008 polo que se aproba o Regulamento de Defensa da Competencia)
en galego | en castelán

Modelo simplificado de denuncia. A denuncia pódese presentar por escrito e ser enviada por correo ou por rexistro, para que conste a sinatura do interesado. Se se recibise por correo electrónico só serviría para iniciar, de considera-lo oportuno, unha investigación de oficio.

 

informaciónInformación

 

estructuraEstructura

 

normativaNormativa

 

expedientesExpedientes

 

informesInformes

 

memorias/publicaciónsMemorias/Publicacións

 

bibliotecaBiblioteca

 

enlacesEnlaces

 
NOVA DIRECCIÓN
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981957563; Fax: 981957560
correo-e: