Contas anuais, contratos e convenios

Imprimir

Contas anuais

2014
Contas anuais do ano 2014

Contratos

Expediente Obxecto Anuncio DOG Modificación Adxudicación
1/2007
Contratación directa do aluguer do local sede do TGDC
2/2007
Estudo sobre o sector da distribución polo miúdo de base alimentaria en Galicia dende o punto de vista da competencia
3/2007
Estudo sobre o sector da instalación e mantemento de ascensores e montacargas en Galicia dende o punto de vista da competencia
4/2007
Estudo sobre o sector do transporte de viaxeiros por estrada en Galicia dende o punto de vista da competencia
5/2007
Estudo sobre o sector hoteleiro en Galicia dende o punto de vista da competencia
6/2007
Estudo sobre o sector dos cámpings en Galicia dende o punto de vista da competencia
7/2007
Estudo sobre as características do sector e a evolución do prezo da pataca en Galicia dende o punto de vista da competencia
8/2007
Estudo sobre as características da implantación do sistema de inspección técnica de edificacións nos concellos de Galicia dende o punto de vista da competencia
1/2008
Estudo sobre a regulación e a actividade dos colexios profesionais en Galicia dende o punto de vista da competencia
2/2008
Estudo sobre o sector do envasado e distribución do leite en Galicia dende o punto de vista da competencia
3/2008
Estudo sobre o sector dos matadoiros en Galicia dende o punto de vista da competencia
4/2008
Estudo sobre o sector dos servizos funerarios en Galicia dende o punto de vista da competencia
1/2009
Estudo sobre o mercado de alimentación animal en Galicia desde o punto de vista da competencia
2/2009
Estudo sobre o sector de distribución da perfumaría en Galicia desde o punto de vista da competencia
3/2009
Estudo sobre o sector de seguros de decesos en Galicia dende o punto de vista da competencia
4/2009
Estudo sobre o sector de seguros de asistencia sanitaria en Galicia dende o punto de vista da competencia
1/2010
Estudo sobre o sector da distribución de perfumaría en Galicia dende o punto de vista da competencia
2/2010
Estudo sobre a xestión e contratación de servizos polas administracións locais en Galicia dende o punto de vista da competencia
1/2011
Contratación directa do aluguer do local sede do TGDC

Convenios

Relación de convenios firmados:

Primeiro cuadrimestreSegundo cuadrimestreTerceiro cuadrimestre
2016 (non se firmaron)  (non se firmaron)  (non se firmaron) 
2017      
2018    

Tribunal Galego de Defensa da Competencia ©