Expedientes tramitados pola CGC

Imprimir

Resolucións sancionadoras

 • Resolución Expediente S1/2011, do 27 de setembro de 2011, Clínica Dental Vigo
  en galego | en castelán
 • Resolución R 1/2012, do 10 de xullo de 2012, Tanatorio de Valga
  en galego | en castelán
  • T.S.X.Galicia CON/AD Sec.2 - A Coruña - Sentenza: 00720/2015
 • Resolución R 2/2012, do 15 de outubro de 2012, "Receita electrónica"
  en galego | en castelán
 • Resolución R 3/2012, do 26 de setembro de 2012, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
  en galego | en castelán
 • Resolución R 4/2012, do 26 de setembro de 2012, Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
  en galego | en castelán
 • Resolución R 5/2012, do 28 de febreiro de 2013, Vendas de vehículos Citroën a colaboradores da marca
  en galego | en castelán
 • Resolución R 6/2012, do 18 de decembro de 2012, Gas envasado de Pontevedra
  en galego | en castelán
 • Resolución R 7/2012, do 11 de decembro de 2012, Subrogación de créditos con garantía hipotecaria
  en galego | en castelán
 • Resolución R 8/2012, do 11 de decembro de 2012, Vixilancia da Resolución R 3/2012 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
  en galego | en castelán
 • Resolución R 9/2012, do 18 de decembro de 2012, Vixilancia da Resolución R 4/2012 Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
  en galego | en castelán
 • Resolución R 1/2013, do 31 de outubro de 2013, Certificados solidez e seguridade das edificacións
  en galego | en castelán
 • Resolución R 2/2013, do 1 de outubro de 2013, Colexio Oficial de Decoradores de Galicia
  en galego | en castelán
  • T.S.X.Galicia CON/AD Sec.2 - A Coruña - Sentenza: 132/2016
 • Resolución R 3/2013, do 2 de outubro de 2013, Exercicio de “actividades profesionais” por parte dunha entidade que non é “sociedade profesional”
  en galego | en castelán
 • Resolución R 4/2013, do 11 de novembro de 2013, Centro de Información de Mulleres
  en galego | en castelán
 • Resolución R 5/2013, do 1 de outubro de 2013, Publicidade xestión de herdanzas.
  en galego | en castelán
 • Resolución R 7/2013, do 27 de decembro de 2013, Aloxamento irregular de estudiantes
  en galego | en castelán
 • Resolución R 8/2013, do 27 de decembro de 2013, Denegación de colexiación por incumprir as condicións sinaladas estatutariamente
  en galego | en castelán
 • Resolución R 1/2014, do 10 de setembro de 2014, Produtores audiovisuais independentes
  en galego | en castelán
 • Resolución R 2/2014, do 26 de marzo de 2014, Vixilancia da Resolución R/2012 Receita electrónica
  en galego | en castelán
 • Resolución R 3/2014, do 4 de xullo de 2014, Tanatorio de Catoira
  en galego | en castelán
 • Resolución R 4/2014, do 15 de xullo de 2014, Tanatorio As Burgas
  en galego | en castelán
  • Sentenza do T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.1, de 29 de xaneiro de 2016, en relación coa Resolución R 4/2014, do 15 de xullo de 2014, Tanatorio As Burgas, S.L.
 • Resolución R 5/2014, do 11 de setembro de 2014, Prezo do visado do proxecto de edificación
  en galego | en castelán
 • Resolución R 6/2014, do 23 de xullo de 2015, Publicidade dos Colexios de Avogados de Ourense e Pontevedra sobre preferentes e débeda subordinada
  en galego | en castelán
  • TSX de Galicia de 9 de decembro de 2016 (Colexio de Avogados de Ourense).
  • STSX de Galicia, de 5 de abril de 2017 (Colexio Provincial de Avogados de Pontevedra)
 • Resolución R 7/2014, do 27 de xaneiro de 2015, Encomenda de xestión do servizo de protección radiolóxica en hospitais do Servizo Galego de Saúde
  en galego | en castelán
 • Resolución R 8/2014, do 30 de outubro, Adxudicación do servizo de redacción da revisión do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela
  en galego | en castelán
 • Resolución R 2/2015, do 21 de outubro de 2015, Uniformes escolares Soutomaior
  en galego | en castelán
 • Resolución R 3/2015, do 30 de outubro de 2015, Asesoramento e mediación hipotecaria dos Concellos de Ponteareas, O Porriño e Vigoada
  en galego | en castelán
 • Resolución R 4/2015, do 13 de novembro de 2015, Contratación pública de servizos de limpeza
  en galego | en castelán
 • Resolución R 5/2015, do 26 de outubro, Suministro energía eléctrica a los centros de la Consellería de Traballo e Benestar
  en galego | en castelán
 • Resolución R 6/2015, de 11 de novembro de 2015, Instalación depósito de gas propano
  en galego | en castelán
 • Resolución R 7/2015, de 29 de outubro de 2015, Desprazamentos en autobús do persoal da Xunta de Galicia
  en galego | en castelan
 • Resolución R 1/2016, de 6 de xuño, Licitación pública seguridade Concello de Lugo
  en galego | en castelan
 • Resolución R 2/2016, de 10 de maio, Seguro obrigatorio de responsabilidade civil do mar
  en galego | en castelan
 • Resolución R 1/2017, de 8 de xuño, Orquestras de Galicia.
  en galego | en castelan
 • Resolución R 2/2017, de 21 de xullo, Contrato público de subministro de caldeiras
  en galego | en castelan

Tribunal Galego de Defensa da Competencia ©