Informes do Consello Galego da Competencia

Imprimir

Informes sobre autorización comercial autonómica

 • Informe IACA 1/2011, do 31 de maio de 2011. SANTIAGO SUR GALICIA, S.L. - Concello de Ferrol.
 • Informe IACA 2/2011, do 31 de maio de 2011. DESENVOLVEMENTOS VILANOVA, S.L. - Concello de Vilanova de Arousa.
 • Informe IACA 3/2011, do 28 de xuño de 2011. AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L.U. - Concello de Oleiros.
 • Informe IACA 4/2011, do 28 de xuño de 2011. SOFIESPA, S.L. - Concello de Lugo.
 • Informe IACA 5/2011, do 26 de xullo de 2011. AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L.U. - Concello de Mos.
 • Informe IACA 6/2011, do 18 de outubro de 2011. BRICOLAJE BRICOMAN, S.L. - Concello de Santiago de Compostela.
 • Informe IACA 7/2011, do 28 de novembro de 2011. CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.- Concello de Ferrol.
 • Informe IACA 1/2012, do 27 de abril de 2012. CENTRO COMERCIAL BANDEIRA - Concello de Vigo.
 • Informe IACA 2/2012, do 30 de outubro de 2012. EURO DEPOT- Concello de A Coruña.
 • Informe IACA 3/2012, do 4 de decembro de 2012. REAL ESTATE DEVELOPMENT SPAIN - Concello de Vigo.
 • Informe IACA 1/2013, do 9 de xaneiro de 2013. EURO DEPOT - Concello de Ferrol.
 • Informe IACA 2/2013, do 9 de xullo de 2013. Centro Comercial Abella-Lugo.
 • Informe IACA 1/2014, do 15 de xaneiro de 2014. Alcampo A coruña - Concello da Coruña.
 • Informe IACA 1/2015, do 21 de xaneiro de 2015. GADIS HIPER BASTIAGUEIRO - Concelo de Oleiros.
 • Informe IACA 2/2015, do 4 de febreiro de 2015. E. LECLERC - Concello de Lugo.

Informes Consultivos

 • Informe FC 1/2011 Morosidade comercial
  en galego | en castelán
 • Informe FC 1/2013. Observacións desde o punto de vista da competencia ao anteproxecto de Lei de Garantía da Unidade de Mercado.
  en galego | en castelán
 • Informe FC 2/2013. Observacións desde o punto de vista da competencia ao anteproxecto de Lei de Servicios e Colexios Profesionais.
  en galego | en castelán
 • Informe FC 3/2013 sobre a proposta de limitar o tráfico de vehículos de reparto no el centro histórico de Santiago.
  en galego |
 • Informe FC 2/2016. Consulta relativa ao rexime de prestación do servizo de abastecemento de auga potable formulada polo concello de Carnota.
  en galego | en castelán
 • Informe FC 1/2017 sobre a concesión da cafetería da Estación Marítima de Cangas
 • en galego | en castelán

Informes sobre proxectos normativos

 • Informe IPN 1/2012. Anteproxecto de Lei de Vivenda.
  en galego | en castelán
 • Informe IPN 2/2012. Anteproxecto de Lei de Transporte Público de Persoas en Vehículos de Turismo de Galicia.
  en galego | en castelán
 • Informe IPN 3/2012. Anteproxecto de Lei de creación do Colexio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Galicia.
  en galego | en castelán
 • Informe IPN 1/2013. Anteproxecto de Decreto sobre a comercialización e venda do pan e dos pans especiais na Comunidade Autónoma de Galicia.
  en galego | en castelán
 • Informe IPN 2/2013. Anteproxecto de Lei de racionalización da administración autonómica.
  en galego | en castelán
 • Informe IPN 1/2016 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E DE LA COMPETENCIA E SE APROBA SU ESTATUTO.
  en gallego | en castelán
 • INFORME IPN 1/2017 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULA  A AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES PARA USO VETERINARIO EN HOSPITAIS E CLÍNICAS VETERINARIAS
 • en gallego | en castelán
 • INFORME IPN 2/2017 SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE REGULAN  AS VIVENDAS PROTEXIDAS E A SÚA ADXUDICACIÓN, OS LOCAIS DO PATRIMONIO DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, O SOLO DESTINADO A VIVENDA PROTEXIDA E O REXISTRO DE PROMOTORES DE VIVENDA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
 • en gallego | en castelán

Informes de Promoción da Competencia

 • A problemática dos prezos no sector lácteo galego: unha aproximación dende o punto de vista da competencia
  en galego
 • O mercado dos carburantes de automoción en Galicia: unha visión desde a libre competencia
  en galego
 • Os aparcadoiros nos aeroportos galegos desde o punto de vista da competencia
  en galego
 • Uniformes escolares
  en galego | en castelán

 

Outros Informes

 • Informe relativo á proposta de comunicación da Comisión Nacional da Competencia sobre o programa de clemencia
  en galego | en castelán

Tribunal Galego de Defensa da Competencia ©